Bộ bàn ghế Minh Quốc Công Cột 10 Gỗ Gõ Đỏ

Bộ Minh Quốc Công cột 10 làm từ Gỗ Gõ Đỏ tại Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ Minh Quốc Công gồm 6 món: 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn ngồi và 1 đôn kẹp.

Kích thước từng món như sau: Đoản: 180x54cm cao 115cm; Ghế: 70x54cm cao 115cm; Bàn: 129x60cm cao 55cm; Đôn kẹp: 46x36cm cao 55cm; Đôn ngồi: 36×36 cao 38cm.

Danh mục: