Bộ rồng đỉnh gỗ gõ đỏ 11 món

Bộ rồng đỉnh gỗ gõ đỏ 11 món. Kích thước ghế đơn: 107x76cm. Đoản: 230x76cm.