Bộ nghê đỉnh gỗ hương đỏ cột 12

Bộ nghê đỉnh gỗ hương đỏ được xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Tưởng Ngân hoàn thiện với kích thước cột 12. Bộ sản phẩm này có 10 món gồm 1 đoản, 4 ghế, 2 đôn kẹp,1 bàn 1 đôn kẹp bàn, 1 đôn ngồi.

Kích thước chi tiết từng món như sau: Đoản: 190x60cm cao 128cm; Ghế: 76x60cm cao 128cm; Bàn: 140x80cm cao 60cm; Đôn đầu bàn: 47x80cm cao 60cm; Đôn ngồi: 37x37cm cao 40cm