Bộ ghế Như ý voi gỗ hương đỏ 6 món

Bộ ghế như ý voi gỗ hương đỏ 6 món hàng chất tại Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ ghế gồm 6 món: 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn ngồi, 1 đôn kẹp. Kích thước các món: Đoản: 237cm x 60cm cao 114cm; Ghế: 87cm x 60cm cao 114cm; Bàn: 147cm x 80cm cao 58cm; Đôn kẹp: 46x60cm cao 58cm; Đôn ngồi: 40x40cm cao 40cm.