Bộ Bàn Ghế Tần Thủy Hoàng Gỗ Gõ Đỏ

Bộ Tần Thủy Hoàng gỗ Gõ đỏ cực đẹp tại Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ Tần Thủy Hoàng gồm 6 món: 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế và 2 đôn kẹp.

Kích thước bộ Tần Thủy Hoàng gỗ gõ đỏ: Đoản: 237x60cm cao 117cm; Ghế: 100x60cm cao 117cm; Bàn: 140x80cm cao 58cm; Đôn kẹp: 41x51cm cao 56cm