Bộ Sơn Thủy Gỗ Hương Đá 6 món

Đồ gỗ Tưởng Ngân hoàn thiện sản phẩm bộ sơn thủy gỗ hương đá 6 món. Sản phẩm gồm 1 bàn, 1 đoản, 2 ghế, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi.

Kích thước đoản: 225x61cm cao 119cm, bàn: 147 x 81cm cao 58cm, ghế: 87x61cm cao 116cm, kích thước tay 12 chân 12.