Bộ sơn thủy gỗ gõ đỏ mẫu nhỏ

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ sơn thủy gỗ gõ đỏ mẫu nhỏ. Bộ ghế gồm có 6 món, gồm 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước của ghế: ghế 66x55cm cao 105cm; Kích thước Đoản: 177x55cm cao 106cm; Kích thước Bàn: 127x 60cm cao 49cm.