Bộ âu á hộp vách trơn gỗ hương vân

Bộ ghế âu á hộp vách trơn được làm chất liệu gỗ hương vân hàng đẹp tại Đồ gỗ Tưởng Ngân. Bộ âu á hộp gồm 6 món 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn ngồi, 1 đôn đầu bàn.

Kích thước từng món: Ghê 86 x 60cm cao 114cm chân 10; Đôn ngồi 40x40cm cao 40cm chân 8 Bàn: 75 x144cm cao 54cm chân 10 Đôn đầu bàn: 75x40cm cao 54cm chân 8 Đoản: 234x 60cm cao 114cm chân 10.