Bộ Minh Quốc Hồng Chim gỗ Hương Vân

Lên sóng bộ Minh Quốc Hồng Chim gỗ Hương vân cột 10 gồm 6 món của Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ Minh Quốc Hồng Chim gồm 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế đơn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi.