Bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng gỗ Hương đỏ cột 12

Bộ Minh Quốc Hồng Cột 12 Gỗ Hương đỏ chất lượng của Đồ gỗ Tưởng Ngân.

Kích thước chi tiết từng món của bộ minh quốc hồng như sau: Đoản: 190x60cm cao 122cm; Ghế: 76x60cm cao 122cm; Bàn: 130x60cm cao 61cm; Ván: 1,1cm; Cột 12cm; tay 12cm