Bộ Sơn Thủy Gỗ Cẩm Lai

Bộ sản phẩm gồm có 6 món: 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước của đoản: 221x58cm cao 111cm; ghế: 88x58cm cao 111cm tay 8 và chân 12. Kích thước bàn: 105x 140cm cao 57cm; đôn kẹp: 45x 55cm cao 57cm.