Bộ Hoàng Gia gỗ Hương đá mặt tràn

Bộ sản phẩm gồm có 10 món gồm 1 đoản, 4 ghế, 1 bàn, 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Kích thước mặt của bộ ghế là toàn bộ dày 10cm. Kích thước đoản: 243x74cm cao 165cm; bàn: 195x106cm cao 65cm. Kích thước ghế:115x 74cm cao 150cm.