Bộ Vách nùn gỗ Gõ đỏ

Bộ Vách Nùn gỗ Gõ đỏ được cơ sở đồ gỗ Tưởng Ngân hoàn thiện rất chi tiết và đẹp.