Bộ Hoàng Gia gỗ gõ đỏ mặt tràn 6 ghế đơn

Bộ ghế gồm tổng cộng 11 món gồm 6 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp bàn và 3 đôn nhỏ. Kích thước của ghế đơn: 125 x 83cm mặt ghế dày 12cm. Kích thước bàn: 190x100cm cao 65cm, mặt bàn dày 10cm.