Bộ Hoàng Gia gỗ Hương đá

Bộ ghế hoàng gia gỗ hương đá với vân quá đẳng cấp tại cơ sở đồ gỗ Tưởng ngân. Bộ ghế hoàng gia gồm 6 món, đoản có kích thước: 240x65cm cao 151cm. Ván dày 2cm. Chân ghế 14, toàn bộ chương dày 8cm, vách tựa dày 3,5cm, khuôn tranh dày 3cm.