Bộ bàn ghế Móc Mỏ gỗ Trắc 6 món

Bộ ghế Móc mỏ gỗ trắc gồm 6 món siêu vip của Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ ghế Móc mỏ gồm 1 đoản, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi.

Kích thước chi tiết từng món như sau: Đoản: 197x60cm cao 123cm; Ghế: 79x69cm cao 120cm; Bàn: 136x65cm cao 76cm; Đôn kẹp: 50x40cm cao 70cm; Đôn ngồi 40x40cm cao 47cm