Bộ Tần Thủy Hoàng gỗ Hương vân cột 12

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ Tần Thủy Hoàng chất liệu gỗ hương vân cột 12. Bộ sản phẩm gồm 6 món: 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn ngồi và 1 đôn kẹp. Kích thước của Đoản: 255x60cm cao 122cm, chân 12cm, Chương dày 6cm, Vách tựa dày 2cm, Khuôn tranh 2,5cm, Yếm 3 Ván 1,5.