Bộ sơn thủy gỗ gõ đỏ 6 món

Bộ sơn thủy gỗ gõ đỏ 6 món tay 12 tại cơ sở Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Kích thước đoản: 226 x 61cm cao 1m2; Ghế 87x61cm cao 116cm. Chất liệu gỗ gõ đỏ được cơ sở Tưởng Ngân lựa chọn kỹ càng để hoàn thiện nên sản phẩm.

Gỗ gõ đỏ có chất gỗ cứng, độ co ngót thấp, bền đẹp sau thời gian dài sử dụng. Khung tranh dày 3cm, Chương 10cm, vách 5cm, Yếm 2,5cm.