Bộ Khổng Tử gỗ gõ đỏ 6 món

Giới thiệu bộ ghế khổng tử chất liệu gỗ gõ đỏ gồm 6 món của Đồ Gỗ Tưởng Ngân. Bộ ghế gồm 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi.

Bộ khổng tử gỗ gõ đỏ là một sản phẩm tương đối đặc biệt là dành cho những khách hàng yêu thích.

Kích thước từng món của sản phẩm: Đôn ngồi 40x40cm cao 40cm; Đoản: 238x58cm cao 131cm; Bàn:150x70cm cao 58cm; chân12; Ghế: 106x58cm cao 119cm; tay 18; chân 12; Đôn kẹp: 50x40cm cao 51cm chân 8 ;Ván 1,1; Yếm 2,5