Bộ Trung Đường gỗ gõ đỏ

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế trung đường làm trên chất liệu gỗ gõ đỏ. Bộ sản phẩm gồm có 7 món: 4 ghế, 1 bàn 2 đôn kẹp. Ghế có kích thước: 62x56cm cao 103cm, tay ghế 5cm chân ghế 9cm. Bàn có kích thước 130x61cm cao 68cm chân 9cm. Đôn kẹp có kích thước 56x42cm cao 68cm chân 7cm.