Bộ Minh Quốc Đào Chim gỗ Hương Đá

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế Minh Quốc đào chim gỗ hương đá cột 12. Bộ ghế gồm có 6 món, 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước đoản: 190x57cm cao 118cm, kích thước ghế: 80x57cm cao 119cm. Toàn bộ chương ghế dày 10cm, khuôn tranh dày 2,5cm, yếm dày 2,5cm. Kích thước bàn: 130x60cm, đôn kẹp: 46x36cm. Chân ghế 12cm và chân bàn 12cm, tay ghế kích thước 12cm.