Bộ Hoàng Gia gỗ gõ đỏ mặt tràn 11 món

Bộ ghế có 11 món gồm: 4 ghế, 1 đoản, 1 bàn, 1 đôn đầu bàn, 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đoản của bộ có kích thước 270x84cm cao 175cm, chương ghế dày 10cm. Ghế đơn có kích thước 124x4cm cao 162cm. Toàn bộ ghế đơn và đoản có mặt tràn dày 12cm. Bộ ghế có kích thước tay 12cm và chân 12cm.

Bàn của bộ ghế có kích thước 190x100cm cao 65cm, mặt dày 10cm. Kích thước đôn đầu bàn: 104x95cm mặt dày 10cm. Đôn kẹp kích thước 50x60cm, đôn ngồi là 44x44cm.