Bộ nghê bảo đỉnh gỗ mun hoa cột 16

Bộ ghế Nghê Bảo Đỉnh được là từ chất liệu gỗ Mun hoa Lào với cột 16 được xưởng sản xuất Đồ gỗ Tưởng Ngân hoàn thiện. Bộ Nghê đỉnh có 10 món gồm có 1 đoản dài, 4 ghế đơn, 2 bàn, 2 đôn kẹp và 1 đôn ngồi.