Bộ Tần Thủy Hoàng gỗ Hương Đá cột 12

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá cực kỳ chất lượng. Bộ sản phẩm có 6 món gồm 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế, 1 đôn kẹp bàn, 1 đôn ngồi. Kích thước đoản: 250x 57cm cao 120cm, bàn: 145x75cm cao 50cm. Bộ tần có kích thước cột 12, chân 12, chương dày 6cm, khuôn tranh dày 2,5cm