Bộ Tần Thủy Hoàng gỗ Hương vân cột 12

Bộ sản phẩm gồm 6 món: 1 đoản, 2 ghế, 1 đôn đầu bàn, 1 bàn, 1 đôn ngồi. Kích thước từng món: Đoản: 246×58 cao 123 Ghế: 104 x 58 cao 123 Bàn: 146×75 cao 50 Đôn đầu bàn: 75×40 cao 50 Đôn ngồi: 40×40 cao 39.