Bộ nghê bảo đỉnh gỗ hương đá cột 12

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế nghê bảo đỉnh gỗ hương đá cột 12. Bộ ghế có 6 món gồm 1 đoản, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước đoản: 190x58cm cao 130cm, kích thước ghế: 80x58cm cao 130cm. Toàn bộ chương ghế dày 10cm, tay ghế 12cm, chân ghế 12cm. Kích thước ván là 1,5cm, yếm 2,5cm và khuôn tranh 2,5cm. Bàn của bộ ghế kích thước: 140x70cm cao 58cm.