Bộ Minh quốc đào gỗ gõ đỏ

Bộ ghế minh quốc đào gỗ gõ đỏ gồm 6 món. Bộ sản phẩm có kích thước cột 12, tay 12 và chân 12. Bộ ghế gồm 1 đoản, 1 bàn, 2 ghế đơn 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước của đoản dài 1m93 sâu 60cm và cao 1m17. Kích thước ghế dài 80cm sâu 60cm và cao 1m17cm. Kích thước chương ghế 10cm, vách tựa dày 2cm và yếm ghế dày 3cm.