Bộ Hoàng Gia gỗ trắc dây

Bộ ghế gồm có 1 đoản, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Bộ ghế có kích thước đoản: 224x64cm cao 148cm đục 2 mặt. Kích thước ghế: 91x64cm cao 142cm.

Bàn của bộ ghế có kích thước 157x71cm cao 59cm chân 14. Toàn bộ tay ghế kích thước 14 đặc, chân ghế kích thước 14. Chương ghế dày 9cm, khung tranh 3,5cm, yếm 3cm.