Bộ Hoàng Gia 10 món gỗ hương đá mặt tràn

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế Hoàng gia 10 món gỗ hương đá. Bộ ghế được hoàn thiện với mặt tràn dày 10cm cực kì đẳng cấp. Bộ ghế có 10 món gồm 1 đoản, 4 ghế đơn, 2 đôn kẹp, 1 bàn và 2 đôn ngồi. Kích thước của đoản dài 2m55x80cm cao 1m64. Kích thước ghế: 120x80cm cao 148cm. Bàn của bộ hoàng gia có kích thước 195x106cm cao 84cm. Đôn kẹp có kích thước 59x44cm cao 58cm chân 12cm.

Bộ ghế có kích thước tay đặc 21cm, chương ghế dày 10cm, vai dày 9cm.