Bộ Hoàng Gia gỗ Hương đá 6 món

Bộ sản phẩm gồm có 6 món: 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước của đoản: 236x59cm cao 138cm, kích thước ghế: 86x59cm cao 135cm, chân ghế 12cm, tay ghế 14cm. Kích thước của bàn: 146x70cm cao 50cm, kích thước đôn kẹp 40x50cm cao 50cm.