Bộ Trường Kỷ gỗ gõ đỏ

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế Trường kỷ gỗ gõ đỏ cực kì đẹp. Bộ ghế có 3 món, gồm 2 đoản dài và 1 bàn. Đoản của bộ ghế có kích thước: 205x58cm cao 82cm. Kích thước của bàn là 120x55cm cao 76cm. Toàn bộ yếm ghế dày 2,5cm, tay ghế dày 11cm. Chân ghế dày 6cm và chân bàn dày 4,5cm.