Sập thờ Tứ Linh gỗ hương đỏ chân 24

Sập thờ tứ linh gỗ hương đỏ chân 24 siêu vip tại Đồ Gỗ Tưởng ngân. Kích thước sập thờ gỗ hương đỏ: Dài 217cm rộng 107cm cao 127cm. Dạ yếm dày 5 cm.