Bộ minh quốc đào gỗ hương đỏ 10 món

Đồ gỗ Tưởng Ngân giới thiệu bộ ghế minh quốc đào gỗ hương đỏ cột 12 cực kì chất lượng. Bộ ghế có 10 món gồm: 1 đoản, 4 ghế đơn, 1 bàn, 1 đôn kẹp bàn, 2 đôn kẹp và 1 đôn ngồi. Kích thước đoản: 188x57cm cao 118cm, kích thước bàn: 37x65cm cao 60cm. Kích thước ghế đơn: 76x57cm cao 118cm, đôn kẹp: 37x47cm cao 60cm.