Giường ngủ-03

Chất liệu gỗ: gỗ Hương, Gụ, Gõ đỏ….

Danh mục: